Termeni și condiții

PRIVIND PROGRAMUL PENTRU AFILIAȚI AL FORTUNA ROMÂNIA.

 1. Prevederi cu caracter introductiv
 • C. Bet Zone S.R.L. (“Bet Zone”, “noi”, “nouă”), societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8632/2015, CIF 34774502, cu sediul principal în București, sector 2, Strada Barbu Văcărescu nr. 13, etaj 1, camera 1, Sector 2. Bet Zone este autorizată de către autoritatea de reglementare responsabilă cu activitățile de jocuri de noroc din Romania, respectiv Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (în continuare „O.N.J.N.”) să organizeze și exploateze pariuri în cotă fixă la distanță și cazinou, prin Site-ul Web www.efortuna.ro (Decizia nr. 2159/ 28.8.2015).
 • Partenerul este o persoană fizică sau juridică (denumită în continuare ”Afiliat”), care operează, sau administrează unul sau mai multe site-uri web (denumite în continuare ”Site –ul Afiliat”), având în vedere faptul că Afiliatul dorește să promoveze site-ul web al companiei FORTUNA în conformitate cu și sub rezerva condițiilor stipulate în cadrul prezentelor Termeni și Condiții cu caracter General în ceea ce privește Programul pentru Afiliați al companiei FORTUNA (denumite în continuare ”Termenii și Condițiile”).
 • Scopul colaborării dintre FORTUNA și Afiliat în virtutea prezentului document este reprezentat de interesul pe care compania FORTUNA îl are în promovarea în plan de marketing a companiei FORTUNA prin intermediul Site –ului Afiliat și în creșterea numărului de membri înregistrați (denumiți în continuare ”Jucători”) ce pot să plaseze pariuri în cadrul jocului online de pariuri cu cote fixe.
 1. PARTICIPAREA ÎN CADRUL PROGRAMULUI PENTRU AFILIAȚI
  • Pentru a participa în cadrul Programului pentru Afiliați, Afiliatul trebuie să completeze un formular de solicitare disponibil pe site –ul web al programului pentru afiliați, respectiv www.afiliati.efortuna.ro, (denumit în continuare ”Site –ul Web al Programului pentru Afiliați”). Prin completarea și transmiterea cererii respective, Afiliatul acceptă în mod necondiționat prezentele Termeni și Condiții, precum și orice alte reguli stipulate de FORTUNA în ceea ce privește participarea în cadrul Programului pentru Afiliați, și se angajează să le respecte. În același timp, Afiliatul declară că a luat la cunoștință reguli cu privire la dobândirea dreptului la comision, așa cum sunt acestea stipulate în cadrul prezentelor Termeni și Condiții, înainte de transmiterea acestei cereri. Pentru a accesa secțiunea sigură a Site –ului Web pentru Programul pentru Afiliați, Afiliatul are obligația să aleagă un nume de utilizator și o parolă, pe care trebuie să le introducă în aplicație și pe care va trebui, în același timp, să le țină în condiții de strictă confidențialitate. FORTUNA nu își asumă niciun fel de responsabilitate în ceea ce privește orice eveniment de utilizare inadecvată a datelor de acces ale Afiliatului respectiv.
  • FORTUNA va lua în considerație cererea solicitantului în ceea ce privește participarea în cadrul Programului pentru Afiliați și îl va informa pe acesta din urmă pe email în legătură cu faptul dacă solicitarea sa a fost sau nu aprobată de FORTUNA. Compania FORTUNA își rezervă dreptul de a refuza solicitarea aplicantului fără a – i acorda acestuia niciun motiv în acest sens. Nu există niciun fel de drept legal de a participa în cadrul Programului pentru Afiliați. În baza aprobării cererii de către FORTUNA, solicitantul devine Afiliat în cadrul Programului pentru Afiliați.
  • Imediat ce solicitantul devine Afiliat în cadrul Programului pentru Afiliați, FORTUNA va permite Afiliatului să dețină acces la secțiunea sigură a Site –ului Web pentru Programul pentru Afiliați, în cadrul căreia FORTUNA îi va pune la dispoziție respectivului Solicitant toate documente cu privire la participarea Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați, precum și facturarea în ceea ce privește comisionul pentru activitățile Afiliatului desfășurate în cadrul Programului pentru Afiliați.
 1. COMISION
  • Dacă se îndeplinesc toate cerințele stipulate în cadrul prezentelor Termeni și Condiții, Afiliatul va avea dreptul la comision pentru orice înregistrare finalizată a unui Jucător în cadrul platformei www.efortuna.ro, cu condiția ca respectivul Jucător să fi realizat o înregistrare prealabilă pe site-urile efortuna.ro la care i s-a făcut referire de pe Site –ul Afiliat (denumit în continuare ”Comisionul de Înregistrare”). Dreptul Afiliatului la acest Comision de Înregistrare este condiționat de finalizarea de către Jucător a procesului de înregistrare pe platforma www.efortuna.ro. De asemenea, Afiliatul va avea dreptul în continuare la un comision din cifra de afaceri a Jucătorului (denumit în continuare ”Comision privind Cifra de Afaceri”, și împreună cu Comisionul de Înregistrare denumit drept ”Comisionul”).
  • Valoarea Comisionului de Înregistrare, Comisionului privind Cifra de Afaceri sau a altui asemenea comision care aparține Afiliatului în conformitate cu decizia FORTUNA, este stipulat pe Site –ul Web al Programului pentru Afiliați. FORTUNA îi poate acorda Afiliatului și un drept la Comision pentru celelalte activități ale acestuia legate de participarea Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați, caz în care toate condițiile privind dobândirea dreptului la Comision vor fi menționate pe Site –ul Web pentru Programul pentru Afiliați. FORTUNA are dreptul să modifice în mod unilateral regulile în ceea ce privește dobândirea dreptului la Comision și valoarea acestuia din urmă în orice moment. În același timp, FORTUNA își rezervă dreptul de a reduce Comisionul Afiliatului dacă acesta din urmă își reduce eforturile legate de promovarea FORTUNA în virtutea regulilor Programului pentru Afiliați și / sau dacă asigură mai puțini Jucători în mod semnificativ, față de cei furnizați în trecut. Dacă un afiliat nu aduce cel puțin 5 jucători noi pe site-ul efortuna.ro timp de 3 luni, atunci comisionul lunar se stopează, la fel ca și comisionul aferent vechilor jucători aduși de respectivul afiliat.
  • În eventualitatea în care Afiliatul și compania FORTUNA au convenit asupra unor condiții special în ceea ce privește dreptul de a primi Comision și valoarea acestuia din urmă, respectivul acord va prevala față de regulile stipulate în cadrul prezentelor Termeni și Condiții și / sau de pe Site –ul privind Programul pentru Afiliați.
  • Comisionul privind Cifra de Afaceri se va calcula ca și procent din venitul net al unui Jucător al cărui drept de membru în cadrul platformei Fortuna a fost constituit în virtutea celor stipulate la Articolul 3.1. din prezentele Termeni și Condiții. Venitul net al unui Jucător se va calcula după următoarea formulă: Venit Net = Venit Brut (mize-câștiguri) – Taxe de licență – Taxe de administrare – Bonusuri. Programul de Afiliere al Fortuna România oferă o transparență totală afiliaților, care vor putea afla în orice moment cuantumul câștigului ce li se cuvine.
 1. PLATA COMISIONULUI
  • FORTUNA va calcula valoarea Comisionului care aparține Afiliatului în legătură cu îndeplinirea condițiilor Programului pentru Afiliați, întotdeauna după sfârșitul fiecărei luni calendaristice pe parcursul duratei participării Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați. Valoarea totală a Comisionului în ceea ce privește luna respectivă se va prezenta în factura pe care FORTUNA o va pune la dispoziția Afiliatului în cadrul secțiunii sigure de pe Site –ul privind Programul pentru Afiliați, și, în orice caz, nu mai târziu de două (2) zile de la sfârșitul fiecărei luni pentru care se realizează facturarea.
  • Dreptul la plata Comisionului către Afiliat apare în momentul în care valoarea Comisionului respectiv depășește suma de 100 de lei (o sută de lei). În cazul în care un afiliat nu are această sumă în cont, atunci aceasta i se va reporta luna următoare, până în momentul în care va fi adunată o sumă egală sau mai mare de 100 de lei. Comisionul se va achita Afiliatului în baza unui document fiscal (facturii) ce urmează a se întocmi de către Afiliat după introducerea datelor relevante prin intermediul secțiunii sigure din cadrul Site –ului pentru Programul pentru Afiliați în decursul perioadei dintre a 2 – a zi până în a 20 – a zi din luna ce urmează lunii pentru care se achită respectivul Comision. Documentul fiscal (factura relevantă) este scadentă în termen de treizeci (30) de zile de la transmiterea în baza unui act doveditor a acesteia din urmă, către FORTUNA, prin intermediul secțiunii sigure de pe site – ul pentru Programul pentru Afiliați.
  • În eventualitatea în care Afiliatul nu este de acord cu valoarea Comisionului care s – a calculat de către FORTUNA, acesta trebuie să informeze compania FORTUNA printr – un email transmis la adresa: afiliere@efortuna.ro, în termen de zece (10) zile de la momentul la care factura i – a fost prezentată Clientului în cadrul secțiunii sigure de pe Site –ului privind Programul pentru Afiliați și să prezinte, de asemenea, toate motivele în baza cărora obiectează împotriva calculului privind respectivul Comision. În cazul în care Afiliatul nu obiectează în niciun fel cu privire la Comision în cadrul perioadei menționate în Articolul de față se va considera ca acesta este de acord cu valoarea respectivului Comision.
  • În eventualitatea încetării participării Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați, Afiliatul va avea dreptul numai la acel Comision pe care l – a dobândit la data rezilierii participării sale în cadrul Programului pentru Afiliați. În scopul evitării oricărei urme de îndoială, se va aplica faptul ca la momentul încetării participării Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați, dreptul Afiliatului la plata Comisionului, în special Comisionul privind Cifra de Afaceri, va expira.
  • FORTUNA are dreptul să rețină plata Comisionului final achitat în legătură cu încetarea participării Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați, până la nouăzeci (90) de zile de la data respectivei încetări a participării Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați, pentru a se asigura de faptul că se achită valoarea corectă a Comisionului respectiv. În cazul în care participarea Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați se reziliază de către compania FORTUNA, în legătură cu orice încălcare a obligațiilor stipulate în virtutea prezenților Termeni, FORTUNA are dreptul să rețină Comisionul Afiliatului pentru a se asigura că sunt astfel asigurate orice revendicări sau rambursări ale FORTUNA ce rezultă dintr – o astfel de încălcare a prezentelor Termeni și Condiții.
  • În eventualitatea în care se produce orice eroare în ceea ce privește calculul Comisionului, FORTUNA își rezervă dreptul de a ajusta Comisionul calculat în mod incorect, astfel urmând ca respectivul Comision care a fost greșit calcula să se reflecte în următoarea factură.
  • În caz de orice suspiciune rezonabilă cu privire la orice comportament sau conduită cu caracter ilegal și / sau fraudulos din partea Afiliatului, FORTUNA poate suspeda plata Comisionului până la momentul când se vor fi înlăturat toate asemenea dubii care au condus la suspendarea plății Comisionului.
  • Dreptul la plata Comisionului va expira în cazul în care Afiliatul s – a implicat în, sau a avut cunoștință de orice act cu privire la traficul de pe site –ul web, la efortuna.ro, și / sau înregistrarea unui Jucător cu privire la care se poate presupune în mod rezonabil că este vorba de o escrocherie sau orice alt act care contravine regulamentului statutar sau prezentelor Termeni și Condiții.
  • La solicitarea companiei FORTUNA, Afiliatul trebuie să returneze companiei orice fonduri care au fost achitate Afiliatului în cadrul Comisionului, în special cele pentru tranzacțiile care au fost generate în mod fraudulos sau prin uz de fals.
 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMPANIEI FORTUNA
  • FORTUNA va desemna un element de identificare unic fiecărui Jucător a cărui calitate de Membru în cadrul platformei FORTUNA potrivit regulilor stipulate în cadrul prezentelor Termeni și Condiții, a fost realizată prin intermediul Afiliatului , pentru ca astfel FORTUNA să poată monitoriza acești Jucători și, în special, valoarea totală a cifrei de afaceri a respectivului Jucător pe perioada relevantă de timp. În același timp, FORTUNA trebuie să asigure monitorizarea cu acuratețe și raportarea activităților Jucătorilor aduși de Afiliat.
  • Orice costuri asociate cu întocmirea și realizarea de materiale în scop de marketing ce urmează a se utiliza de către Afiliat în legătură cu participarea în cadrul Programului pentru Afiliați, se vor achita de către compania FORTUNA. În acest context, FORTUNA are dreptul să modifice sau să schimbe în mod unilateral toate aceste materiale în orice moment.
  • FORTUNA va achita Afiliatului un Comision la care Afiliatul a dobândit dreptul în conformitate cu regulile stipulate în cadrul prezentelor Termeni. FORTUNA se angajează să asigure facturarea Comisionului către Afiliat și să se ocupe de tot ce ține de asistența acordată clienților în legătură cu participarea Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați.
  • În orice moment și la libera sa alegere, FORTUNA poate refuza orice Jucător potențial care își exprimă interesul în a deține calitatea de membru în cadrul programului FORTUNA Club, fără a oferi niciun motiv în acest sens. FORTUNA are, de asemenea, dreptul de a rezilia calitatea de membru a unui Jucător, în cadrul programului FORTUNA Club, în cazul în care condițiile nu se îndeplinesc potrivit celor stipulate în cadrul termenilor și condițiilor cu caracter general ale programului de fidelitate FORTUNA Club.
  • În eventualitatea unei imposibilități de a plasa pariuri în oricare dintre jocurile operate de FORTUNA, compania nu va fi considerată responsabilă față de Afiliat în caz de daunele cauzate de o asemenea situație de imposibilitate de a plasa pariuri. În același timp, FORTUNA nu va purta niciun fel de răspundere în ceea ce privește nicio defecțiune, întârziere, sau întrerupere a site –ului efortuna.ro.
 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AFILIATULUI
 • Prin înregistrarea în cadrul Programului pentru Afiliați, Afiliatul se angajează să promoveze compania FORTUNA prin intermediul Site –ului pentru Programul pentru Afiliați, să sprijine și să facă referire oricăror posibili Jucător către site –ul web efortuna.ro, precum și să se înregistrez în cadrul programului FORTUNA Club folosindu – se de legătura desemnată. Această legătură desemnată poate consta dintr – una sau mai multe legături text, bannere și alte asemenea instrumente de marketing. Toate costurile cu privire la implementarea legăturilor desemnate către Site –ul Afiliat se vor suporta de către Afiliat.
 • Afiliatul va fi singurul responsabil în ceea ce privește conținutul și modalitatea de realizarea a activităților de marketing și a celor promoționale, prin care acesta promovează compania FORTUNA. Afiliatul se angajează să desfășoare toate activitățile în cadrul și limitele participării sale la Programul pentru Afiliați, întotdeauna de o manieră profesionistă și legală, precum și în conformitate cu prezentele Termeni și Condiții.
 • Afiliatul este de acord să nu promoveze compania Fortuna în niciun fel care ar putea fi jignitor, discriminant, obscen, ilegal sau altfel inadecvat și necorespunzător, sau care să conțină orice materiale explicite cu tentă sexuală, pornografică, orice alte asemenea materiale obscene sau violente din perspectivă grafică. În acest context, Afiliatul trebuie de asemenea să nu își ia ca și țintă în mod activ în ceea ce privește activitățile sale promoționale legate de Programul pentru Afiliați, acele persoane care nu au ajuns încă la vârsta legală pentru a participa la programe de tip loterie și la alte asemenea jocuri similare.
 • Afiliatul este de acord să nu genereze vizitatori la site-ul efortuna.ro și / sau Jucători din activități ilegale sau fraduloase, în special, acesta nu are dreptul să se înregistreze ca și Jucător. Încălcarea prezentei prevederi se va considera drept fraudă, iar într – o astfel de situație, dreptul Afiliatului la plata oricărui Comision va expira.
 • Afiliatul nu va avea dreptul să transmită email – uri care nu se solicită și mesaje nedorite care (i) se pot marca drept spam, (ii) conțin informații false sau declarații înșelătoare, (iii) nu conțin o opțiune de a ieși oricând din cont, în timp real, (iv) este imposibil de identificat cu adevărat sursa și adresa de IP original și / sau adresa de email inițială, (v) un anumit software are legătură cu un alt software, în special cu o intenție rău voitoare, sau care inserează iconițe sau determină descărcarea sau instalarea de software sau orice altă acțiune asemănătoare fără aprobarea destinatarului.
 • În afară de materialele de marketing furnizate de FORTUNA Afiliatului în cadrul participării acestuia la Programul pentru Afiliați și / sau puse la dispoziție prin intermediul Site –ului Web pentru Programul pentru Afiliați, Afilliatul poate folosi orice alte însemne, mărci comerciale sau alte asemenea drepturi de proprietate intelectuală deținute de FORTUNA.
 • Afiliatul nu va avea voie să modifice sau să schimbe în niciun fel, legăturile desemnate sau materialele de marketing furnizate de FORTUNA în legătură cu participarea în cadrul Programului pentru Afiliați. Afiliatul trebuie să respecte manualul brand – ului emis de FORTUNA, care este disponibil pe Site –ul privind Programul pentru Afiliați. În același timp, Afiliatul are obligația de a respecta regulile și principiile conținute în cadrul Codului de Conduită al Asociației de Jocuri și Pariuri la Nivel European, care este disponibil pe site – ul web http://www.egba.eu.
 • Afilliatul este de acord să promoveze activ compania FORTUNA și să facă referire oricăror potențiali Jucători către site –urile web efortuna.ro pe parcursul întregii perioade de participare în cadrul Programului pentru Afiliați. Promovarea activă înseamnă depunerea unor eforturi maxime pentru a face publicitate și promova în mod efectiv și eficient compania FORTUNA în virtutea celor stipulate în cadrul prezentului document, în special în vederea maximizării găsirii de noi Jucători.
 • Afiliatul va fi singurul responsabil în ceea ce privește achitarea tuturor taxelor, impozitelor și a altor asemenea taxe care se achită în Republica Cehă și / sau în străinătate, cu privire la venitul din Comisioane.
 • În eventualitatea în care apar orice modificări în ceea ce privește aspectele relevante din cererea Afiliatului de participare în cadrul Programului pentru Afiliați, Afiliatul are obligația de a înștiința imediat compania FORTUNA fără niciun fel de întârziere.
 • Afiliatul nu are dreptul să cesioneze drepturile și obligațiile cu privire la participarea în cadrul Programului de Participare, nici unui terț, fără aprobarea prealabilă în scris în acest din partea companiei FORTUNA.
 • Orice drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la informațiile legate de activitate și cele de natură financiară, listele cu Jucătorii, precum și informațiile cu privire la cifrele de afaceri și toate celelelate informații legate de produse, înregistrări, operațiuni, planuri de afaceri, procese, informațiile cu privire la produse, know – how, secrete comerciale, oportunități de afaceri și alte asemenea date similare ale companiei FORTUNA se vor considera ca fiind confidențiale. Afiliatul nu are dreptul să se folosească de astfel de informații în scop propriu comercial sau în niciun alt scop, sau să dezvăluie asemenea informații terților.
 • Afiliatul are obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la toate aspectele de care a luat la cunoștință în legătură cu participarea sa la Programul pentru Afiliați, în special dar nu și în mod exclusiv, în legătură cu Jucătorii, sumele pariate, câștigătorii și sumele câștigurilor, precum și orice asemenea informații confidențiale în conformitate cu Articolul 6.12. din prezentul document. Obligația de confidențialitate stipulatî în cadrul prezentului Articol va rămâne valabilă și supă încetarea participării la Programul pentru Afiliați.
 1. ÎNCETAREA PARTICIPĂRII LA PROGRAMUL PENTRU AFILIAȚI
 • Participarea Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați poate înceta prin acord, prin notificare sau prin anulare imediată. FORTUNA și Afiliatul vor avea dreptul de a rezilia participarea Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați prin acordarea unei notificări de reziliere fără a menționa motivele. Perioada de preaviz în conformitate cu prezentul Articol va fi de treizeci (30) de zile începând cu data ce urmează primrii notificării în materie de reziliere de către cealaltă parte.
 • FORTUNA are dreptul de a anula imediat participarea Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați, în special în cazul în care (i) Afiliatul încalcă obligațiile stipulate în prezentele Termeni și Condiții, (ii) acest lucru este necesar pentru a proteja interesele companiei FORTUNA și pentru operarea Programului pentru Afiliați, (iii) Afiliatul a limitat în mod semnificativ sau a suspendat promovarea companiei FORTUNA și aducerea de noi Jucători. În eventualitatea în care condițiile stipulate în cadrul Articolului de față se vor întruni, participarea Afiliatului la Programul pentru Afiliați va înceta la data recepționării notificării privind anularea participării acestuia în cadrul Programului pentru Afiliați.
 • La momentul încetării participării sale în cadrul Programului pentru Afiliați, Afiliatul trebuie să înapoieze companiei FORTUNA orice și toate informațiile de natură confidențială (împreună cu toate copiile și lucrările derivate de pe acestea din urmă), pe care le – a dobândit prin participarea la Programul pentru Afiliați.
 • Încetarea participării în cadrul Programului pentru Afiliați nu va elibera Afiliatul de nicio răspundere a acestuia din urmă ce rezultă din niciun act de încălcare a prezentelor Termeni și Condiții, care s – a produs înainte de rezilierea participării acestuia în cadrul Programului pentru Afiliați.
 • La momentul rezilierii participării Afiliatului în cadrul Programului pentru Afiliați, Afiliatul își va pierde dreptul de a folosi licențele, mărcile comerciale și celelalte însemne pe care le – a dobândit în legătură cu participarea sa la Programul pentru Afiliați și va trebui să înlăture de pe site –ul afiliat orice referiri care au fost implementate pe site –ul afiliat în legătură cu participarea Afiliatului la Programul pentru Afiliați.
 • FORTUNA are dreptul în mod unilateral să compenseze, în orice moment, orice creanțe din partea Afiliatului care au apărut în legătură cu participarea acestuia în cadrul Programului pentru Afiliați, în materie de comision.
 1. PREVDERI FINALE
 • FORTUNA își rezervă dreptul de a modifica prezentele Termeni și Condiții cu condiția ca orice asemenea modificări să fie obligatorii pentru Afiliat la data la care vor produce efecte legale. Modificările aduse prezentelor Termeni și Condiții vor intra în vigoare la data fixată de compania FORTUNA, în timp ce FORTUNA trebuie să publice respectivele modificări în mod adecvat (în special pe site – ul pentru Programul pentru Afiliați și / sau prin livrare la adresa de email a Afiliatului), cu cel puțin cinci (5) zile înainte de data efectivă a amendamentelor respective.
 • FORTUNA își rezervă dreptul de a rezilia Programul pentru Afiliați în orice moment, în timp ce rezilierea Programului pentru Afiliați trebuie notificată Afiliatului în mod adecvat cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte.
 • Toate documentele ce urmează a fi transmise Afiliatului se pot livra în format electronic și / sau prin scrisoare recomandată la adresa ce urmează a fi comunicată de Afiliat companiei FORTUNA în acest scop, înaintea unei astfel de transmiteri. Informațiile de contact ale companiei FORTUNA sunt disponibile pe Site –ul web dedicate Programului pentru Afiliați. Email –urile se vor considera că au fost livrate la momentul transmiterii, iar corespondența în cea de – a treia (3-a) zi de la data la care au fost depuse la oficiul poștal respectiv.
 • Prezentele Termeni și Condiții și orice relație dintre compania FORTUNA și Afiliat, vor fi guvernate de legislația română.
 • Orice dispută ce rezultă din relația de colaborare dintre Afiliat și compania FORTUNA în legătură cu participarea Afiliatului la Programul pentru Afiliați, se va soluționa pe cale amiabilă. În eventualitatea în care nu este posibilă o astfel de soluționare amiabilă a conflictului, FORTUNA și Afiliatul au convenit ca instanța să audieze și să decidă cu privire la respectivele dispute și la orice alte aspecte legale ce rezultă din Programul pentru Afiliați.
 • Termenii și Condițiile în formatul prezent vor produce efecte și vor intra în vigoare în data de 26.11.2015.